Naruto vs sasuke

 
NARUTO vs SASUKE
 
Jogos do mesmo tipo do NARUTO vs SASUKE
 
 
  DRAGONBALL HIGH TIME   VINGANÇA DAS CÉLULAS JUNIOR  
 
  PIRATEs LUFFY   GOKU SSJ  
 
 
  NARUTO EM BATALHA   NARUTO RAMEN EXPRESS   TRIBUTO AO DRAGON BALL Z   REGISTO DE NINJA NARUTO   NARUTO   NARUTO RAMEN DEFENDER